Gegevensbeschermingsverklaring

GegevensbeschermingsverklaringDe verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
DELIFE GmbH
Ehrlicherstraße 19
96237 Ebersdorf bij Coburg
Duitsland
E-mail: info@delife.nl

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.
1. Toegang gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Elke keer dat u een website oproept, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site verwijderd.
1.1 Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders wordt uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

Plentymarkets
Voor het aanbieden van de online shop en website maken wij gebruik van de SaaS provider van plentysystems AG, Johanna-Waescher-Straße 7, 34131 Kassel. Plentymarkets slaat deze website en gegevens op haar servers op (hosting). Wij gebruiken hiervoor de eu-central-1 EU-regio (Frankfurt).
Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat deze service de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Amazon Web Services
Voor het aanbieden van de website maken wij gebruik van de webhostingdienst van Amazon Web Services - hierna te noemen AWS - van Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS. AWS slaat deze website en gegevens op zijn servers op (hosting). We gebruiken hiervoor de eu-central-1 EU-regio (Frankfurt). AWS is gespecialiseerd in cloud computing, dus bedrijven besparen op hardwarekosten omdat de diensten die AWS aanbiedt infrastructuur/platform/software-as-a-service diensten zijn. Het gebruik van AWS is gebaseerd op ons legitieme belang bij een efficiënt gebruik van onze website en het feit dat uw legitieme belangen niet worden geschaad, art. 6 lid 1 lit.f DSGVO.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
 Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.1.2 Content Delivery Network

Voor een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Met deze service wordt inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal gedistribueerde servers van externe CDN-serviceproviders. Daarom worden toegangsgegevens verwerkt op de servers van de serviceproviders. Onze serviceproviders werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.
Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.

Amazon CloudFront
CloudFront
is een netwerk van AWS waarmee inhoud van het internet met hogere snelheden aan gebruikers kan worden geleverd. Dit wordt bereikt door content op meerdere wereldwijde locaties op te slaan, in plaats van slechts op één locatie. Hierdoor kan CloudFront content vanaf de locatie met de laagste latentie afleveren bij de gebruikersinterface. Het gebruik van CloudFront is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Cloudflare
Cloudflare
, geleverd door Cloudflare Inc., gevestigd aan 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS, biedt een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network (CDN) in verband met DNS-diensten. Dit betekent dat de uitwisseling van informatie tussen uw webbrowser en onze website technisch gezien plaatsvindt via het Cloudflare-netwerk. Op deze manier maakt Cloudflare de analyse van het verkeer tussen uw browser en onze website mogelijk en fungeert het tegelijkertijd als filter tussen onze servers en mogelijk schadelijk internetverkeer. Als onderdeel van deze taak kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te identificeren. Houd er echter rekening mee dat deze alleen worden gebruikt voor het hier beschreven doel. Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Akamai Technologies
Akamai
, geleverd door Akamai Technologies Inc, gevestigd te 145 Broadway, Cambridge, MA 02142 , VS, biedt een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network (CDN) in combinatie met DNS-diensten. Dit betekent dat de uitwisseling van informatie tussen uw webbrowser en onze website technisch gezien plaatsvindt via het Cloudflare-netwerk. Op deze manier maakt Cloudflare de analyse van het verkeer tussen uw browser en onze website mogelijk en fungeert het tegelijkertijd als filter tussen onze servers en mogelijk schadelijk internetverkeer. Als onderdeel van deze taak kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te identificeren. Houd er echter rekening mee dat deze alleen worden gebruikt voor het hier beschreven doel. Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en voor het opnemen van contact

2.1 Gegevensverwerking voor contractafhandeling

Ten behoeve van de contractafhandeling (incl. navraag naar en afhandeling van bestaande garantie- en gebrekenclaims alsmede wettelijke actualiseringsverplichtingen) conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen absoluut nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder hun specificatie. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.


Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners ten behoeve van de afhandeling van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Goederenbeheersysteem
Voor het verwerken van bestellingen en contracten maken wij gebruik van merchandise managementsystemen van externe dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.


2.2 Klantaccount

Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in dit privacybeleid of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.2.3 Contact opnemen

In het kader van de communicatie met klanten verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw vragen te kunnen verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter b van de DSGVO als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd omdat we de gegevens in deze gevallen absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.2.4 Klantrelatiebeheer Greyhound

Wij gebruiken de hieronder beschreven technologieën van het bedrijf GREYHOUND Software GmbH & Co. KG, Segelfliegerweg 53, 49324 Melle, Duitsland.

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon, brief, fax, chat of via sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek te verwerken en de afhandeling ervan conform art. 6 lid 1 lit. b. (in de context van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 Par. 1 lit. f. (andere vragen) DSGVO. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in het GREYHOUND Customer Relationship Management Systeem ("CRM Systeem") om de aanvragen sneller en efficiënter te kunnen verwerken (legitiem belang conform art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO ). We verwijderen de verzoeken als ze niet langer noodzakelijk zijn. Wij beoordelen de noodzaak elke twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

2.5 Gebruik van live chat-tool Livezilla
De beheerder heeft de LiveZilla-component in deze website geïntegreerd. LiveZilla is een live chatprogramma dat het mogelijk maakt om rechtstreeks te communiceren met bezoekers van de website.
De ontwikkelaar van de LiveZilla-component is LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland.
Door te klikken op het chatpictogram (zijbalk rechts) of door te klikken op Livechat in de voettekst, worden gegevens verzameld met als doel het live chat systeem te laten werken en de werking van het systeem te analyseren. Meer informatie over LiveZilla is te vinden op https://www.livezilla.net/home/de/. De LiveZilla-component plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De LiveZilla-cookie kan worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen te maken. We gebruiken LiveZilla alleen met IP-anonimisering/maskering geactiveerd. U kunt het opslaan van LiveZilla-cookies voorkomen door de juiste instellingen te maken in uw browsersoftware. Na 30 dagen worden uw gegevens automatisch verwijderd. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat het LiveZilla-onderdeel een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door het LiveZilla-onderdeel op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's. De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van LiveZilla GmbH zijn toegankelijk op https://www.livezilla.net/disclaimer/de/. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel met werking voor de toekomst.
De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van GREYHOUND Software GmbH & Co. KG zijn toegankelijk op https://greyhound-software.com/datenschutz.


3. Gegevensverwerking voor verzenddoeleinden

Voor de uitvoering van het contract conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de expediteur die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Gegevensoverdracht aan verzendserviceprovider ten behoeve van verzendbevestiging
In overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit.f DSGVO geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde aanbieder van de verzendservice, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen ten behoeve van de kennisgeving of coördinatie van de levering. U kunt dit te allen tijde herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DHL Home Delivery GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

IDS Logistik GmbH
Saaläckerstraße 8
63801 Kleinostheim
Duitsland

Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.
Transport und Logistik
Bundesstraße 110
6923 Lauterach
Oostenrijk


4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Voor de verwerking van betalingen in onze online shop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het verwerken van de betaling. Dit dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dat geval is het privacybeleid van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen hebt over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Indien van toepassing verstrekken wij onze dienstverleners aanvullende gegevens die zij samen met de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de betaling gebruiken als onze verwerkers ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijvoorbeeld facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Op grond van art. 6 lid 1 p. 1 lit.f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in onze bescherming tegen fraude of in een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betalingsdiensten
Klarna Automatische Incasso, Kopen op Rekening via Klarna, Kopen op afbetaling via Klarna

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de betaaldiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij u om toestemming op grond van artikel 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole mogen doorgeven aan Klarna. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt vermeld. Dit kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betalingsopties niet langer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde intrekken bij Klarna.4.4 Identiteits- en kredietcontrole bij keuze voor kopen op rekening via PayPal

Als u kiest voor de betaalmethode kopen op rekening (aangeboden via Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna te noemen Ratepay) en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna te noemen PayPal)), vragen wij uw toestemming op grond van artikel 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole mogen doorgeven aan Ratepay. In Duitsland kan voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole gebruik worden gemaakt van de kredietbureaus die worden genoemd in de Gegevensbeschermingsverklaring van Ratepay. Ratepay gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld. Dit kan betekenen dat we u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal vindt u hier.4.5 Koop op afbetaling

Als de betalingsmethode "huurkoop" is geselecteerd en de vereiste toestemming voor gegevensbescherming is gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO, worden persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de transactie (artikel, factuurbedrag, vervaldata, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en besteltijd) verzonden naar onze partner TeamBank AG Neurenberg, Beuthener Str. 25, 90471 Neurenberg, Duitsland voor het verwerken van deze betaalmethode. Om de identiteit of kredietwaardigheid van de klant te controleren, voert onze partner zoekopdrachten uit en verkrijgt informatie van openbaar toegankelijke databases en kredietbureaus. De aanbieders van wie informatie en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie wordt verkregen op basis van wiskundig-statistische procedures, evenals verdere details over de verwerking van uw gegevens na overdracht aan onze partner TeamBank AG Nürnberg, kunt u vinden in zijn verklaring over gegevensbescherming, die u hier kunt vinden:  https://www.teambank.de/datenschutz/. Onze partner TeamBank AG Nürnberg gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met onze partner TeamBank AG Nürnberg om uw standpunt toe te lichten en de beslissing te betwisten. De toestemming voor de overdracht van gegevens die u tijdens het bestelproces hebt gegeven, kunt u te allen tijde intrekken, ook zonder opgaaf van redenen, met werking voor de toekomst.
4.6 Inschakeling van aanbieders van incassodiensten

Wij geven uw gegevens door aan een in opdracht gegeven incassodienstverlener, atriga GmbH, Pittlerstr. 47, 63225 Langen, Duitsland, voor zover onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door de incassodienstverlener geïnd. Dit dient de nakoming van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, alsmede de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een effectieve handhaving of afdwinging van onze betalingsvordering conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.


5. Reclame per e-mail, post

5.1 E-mailnieuwsbrief met registratie

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming krachtens artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, letter a DSGVO of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


5.2 Verzending nieuwsbrief

De nieuwsbrief kan ook worden verzonden door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruikmaken van de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: Canada.
Onze service providers bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Totdat onze dienstverleners zijn gecertificeerd, blijft de doorgifte van gegevens gebaseerd op deze basis: standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: India. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor dit land/deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op deze garanties: standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


5.3 Postreclame en uw recht om bezwaar te maken

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten op een reclamevriendelijke manier aan te spreken, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit.f DSGVO. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.
De reclamemailings worden in het kader van een verwerking namens ons verzorgd door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.


6. Cookies en andere technologieën

6.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat wij uw browser bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (permanente cookies).

Bescherming van privacy op eindapparaten
Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de telemediadienst te kunnen leveren waarom u uitdrukkelijk hebt verzocht. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is in dit opzicht geen toestemming vereist. Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is uw toestemming nodig voor het opslaan van informatie op uw eindapparaat of voor toegang tot informatie die al is opgeslagen op uw eindapparaat. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet beschikbaar zijn voor onbeperkt gebruik. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft geldig totdat u de betreffende instellingen in uw eindapparaat aanpast of reset.

Etwaig downstream gegevensverwerking via cookies en andere technologieën
Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie). Door middel van deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit.f DSGVO.
Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.
De cookie-instellingen voor uw browser vindt u op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™
Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in het privacybeleid. U kunt ook de volgende link oproepen: https://www.delife.nl/#cmpscreen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.


6.2 Gebruik van de tool "Consentmanager" door consentmanager AB voor het beheren van toestemmingen

Op onze website gebruiken we "Consentmanager" om u te informeren over de cookies en andere technologieën die we op onze website gebruiken, en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren, indien vereist. Dit is noodzakelijk op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. "Consentmanager" is een aanbieding van consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden.
Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt ingediend, slaat de webserver van Consentmanager uw IP-adres, browser, taal en bezochte website op. Bovendien wordt het IP-adres verwerkt om het land van de bezoeker te bepalen. Daarnaast worden cookies gebruikt die informatie bevatten over uw toestemmingsgedrag, in het bijzonder de status en datum van toestemming.
De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van uw actieve gebruikersinstellingen op onze website en wordt na 2 jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO door middel van een hernieuwde aanvraag of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.6.3 Informatie over doorgifte naar derde landen (gegevensoverdrachtnaar derde landen)

Wij maken op onze website gebruik van technologieën van dienstverleners waarvan het hoofdkantoor en/of de server zich in derde landen buiten de EU of EER kan bevinden. Als er voor dit land geen adequaat besluit van de EU-Commissie is, moet een adequaat niveau van gegevensbescherming worden gewaarborgd door middel van andere geschikte garanties. . Passende garanties in de vorm van contractueel overeengekomen modelcontractbepalingen van de EU-Commissie of bindende interne regels inzake gegevensbescherming (Binding Corporate Rules) zijn in principe mogelijk, maar vereisen een voorafgaande beoordeling door de contractpartijen of een passend beschermingsniveau kan worden gewaarborgd. Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie kan het nodig zijn om hiervoor aanvullende beschermingsmaatregelen te nemen. In principe zijn we de standaardclausules voor gegevensbescherming van de EU-Commissie overeengekomen met de technologieleveranciers die we gebruiken en die persoonsgegevens verwerken in een derde land. Waar mogelijk, komen we ook aanvullende waarborgen overeen om ervoor te zorgen dat voldoende gegevensbescherming wordt gegarandeerd in de derde landen zonder een besluit tot adequaatheid.
Ondanks het bovenstaande kan het voorkomen dat, ondanks alle contractuele en technische maatregelen, het niveau van gegevensbescherming in het derde land niet overeenkomt met dat in de EU. Voor deze gevallen vragen wij u, indien nodig, in de context van de cookie toestemming, om uw toestemming op grond van artikel 49 (1) lit. a DSGVO voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een derde land.
Er bestaat met name een risico dat lokale autoriteiten in het derde land vanuit het oogpunt van Europese gegevensbescherming onvoldoende beperkte toegangsrechten hebben tot uw persoonsgegevens, dat wij als gegevensexporteur of u als betrokkene hier niet van op de hoogte zijn en/of dat u niet over voldoende rechtsmiddelen beschikt om dergelijke toegang te voorkomen en/of hiertegen op te treden.

Met name de volgende landen behoren momenteel tot de derde landen zonder adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie (voorbeeld opsomming):
 • China
 • Rusland
 • Taiwan
U kunt zien aan welke derde landen wij gegevens doorgeven in de gegevensbeschermingsverklaringen voor de betreffende tool en/of dienst die wij gebruiken voor toestemmingsbeheer/Consent Manager Platform (CMP).

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van externe aanbieders op onze website. Na afloop van het doel en het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Meer informatie over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders vindt u in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in dit privacybeleid.


7.1 Gebruik van Adobe-diensten

Wij maken gebruik van de hieronder beschreven technologieën van Adobe Systems, Software Ireland Limited, Ierland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). De automatisch door de technologieën van Adobe verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, VS en daar opgeslagen. Als uw IP-adres wordt verzameld via de technologieën van Adobe, wordt dit verkort of volledig vervangen door een generiek IP-adres voordat het wordt opgeslagen op de servers van Adobe door de juiste instellingen te activeren.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Er bestaat een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de Verenigde Staten als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Adobe Analytics
Voor website-analyse verzamelt en bewaart Adobe Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies en tags in pagina-elementen worden gebruikt. Als uw IP-adres wordt verzameld via Adobe-technologieën, wordt het verkort of volledig vervangen door een generiek IP-adres voordat het wordt opgeslagen op Adobe-servers door de juiste instellingen te activeren. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder dat hiervoor een aparte, expliciete toestemming wordt gegeven. Adobe handelt namens ons.
7.2 Gebruik van Google-diensten voor webanalyse en advertentiedoeleinden

Wij maken gebruik van de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die is gesloten voor de respectieve technologie tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaringen van Google.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER, waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Google Analytics
Voor website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Als u onze website bezoekt vanuit de EU, wordt uw IP-adres opgeslagen op een server in de EU om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk gewist voordat het verkeer wordt doorgestuurd naar andere servers van Google voor verwerking. De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van een bewerkersovereenkomst met Google.
Voor een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben we de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -services" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die zijn verzameld en verwerkt door Google Analytics en kan deze gegevens vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. Het delen van gegevens met Google onder deze instellingen voor het delen van gegevens is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google.
Voor het maken en uitvoeren van tests gebruiken we ook de extensie Google Analytics Google Optimize.
Voor geoptimaliseerde marketing van onze website gebruiken we de zogenaamde User ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen we een unieke, permanente ID toewijzen aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze online sites en zo uw gebruikersgedrag analyseren voor verschillende apparaten en sessies.
Voor webanalyse maakt de uitbreidingsfunctie Google Analytics Google Signals zogenaamde "cross-device tracking" mogelijk. Voor zover uw apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan uw Google-account en u de instelling "gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd, kan Google rapporten genereren over uw gebruiksgedrag (met name de apparaatoverschrijdende gebruikerscijfers), zelfs als u van eindapparaat verandert. Wij verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens; wij ontvangen alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Google Signals.
Voor webanalyse en advertentiedoeleinden maakt de extensie-functie van Google Analytics het mogelijk om met de zogenaamde DoubleClick-cookie uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Google gebruikt deze informatie om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website.

Google AdSense
Onze website biedt ruimte voor advertenties van derde partij via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website weergegeven. Via de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt het tonen van op interesses gebaseerde advertenties mogelijk gemaakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website) en de automatische toewijzing van een pseudonieme UserID, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites.

Google-advertenties
Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt het zogenaamde Google Remarketing Cookie ingesteld wanneer u onze website bezoekt. Dit cookie maakt automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk door gegevens te verzamelen en te verwerken (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account hebt geactiveerd. In dat geval zal Google, als u bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing.
Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen meten we uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Google Ads. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen.

Google Maps
Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, stuurt deze gegevens naar Google en verwerkt ze vervolgens. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert het een analyse uit van uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies geëvalueerd die door Google-diensten in uw browser zijn opgeslagen. Er worden geen persoonlijke gegevens uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier.

Google lettertypen
Voor een uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld door de scriptcode "Google Fonts", doorgestuurd naar Google en vervolgens verwerkt door Google. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

Google Tag Manager
Via de Google Tag Manager kunnen we verschillende codes en services op onze website beheren. Bij het implementeren van de individuele tags kan Google ook persoonlijke gegevens verwerken (bijv. IP-adres, online identifiers (inclusief cookies)). De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.
Door het gebruik van de Google Tag Manager kan een integratie van verschillende diensten/technologieën worden bereikt. Als u geen gebruik wilt maken van afzonderlijke trackingdiensten en deze daarom hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van kracht voor alle betrokken trackingtags die zijn geïntegreerd door de Google Tag Manager.


7.3 Gebruik van Microsoft-diensten

Wij maken gebruik van de hieronder beschreven technologieën die worden geleverd door Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. De automatisch door Microsoft-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, en daar opgeslagen. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Microsoft vindt u in het Privacybeleid van Microsoft. 


Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie een besluit heeft genomen dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt. 

Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

Voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website hebt bezocht via een advertentie van Microsoft Advertising. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Als uw apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account en u de instelling "Adverteren op basis van interesses" in uw Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten maken over het gebruiksgedrag (met name gebruikersaantallen tussen apparaten), zelfs als u van eindapparaat verandert, het zogenaamde "tracken tussen apparaten". Wij verwerken in dit verband geen persoonlijke gegevens; wij ontvangen alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Microsoft UET.
7.4 Gebruik van Facebook-diensten
ebruik van Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel in het kader van de technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"), zoals hieronder beschreven. De Facebook-pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), op basis waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. In het kader van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt informatie die kan worden gebruikt om individuen te identificeren (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers) ook verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden. Voor dit doel wordt, wanneer u onze website bezoekt, automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens uit uw Facebook account en deze gebruiken om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.
De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook (door Meta) technologieën over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA en daar opgeslagen. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in het Privacybeleid van Facebook (door Meta). . Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië. . Er bestaat een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar. Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië en Mexico. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.

Er bestaat een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd.

Een certificering is beschikbaar. Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië en Mexico. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Facebook Analytics
Als onderdeel van de zakelijke tools van Facebook worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gegenereerd uit de gegevens die worden verzameld over uw gebruik van onze website met behulp van de Facebook Pixel. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een orderverwerkingsovereenkomst door Facebook (by Meta). De analyse hiervan wordt gebruikt voor een optimale presentatie en marketing van onze website.

Facebook Ads (advertentiemanager)
Via Facebook Ads maken we reclame voor deze website op Facebook (by Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte implementatie, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders vermeld voor de individuele technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking volgens art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website die zijn verzameld via Facebook Pixel, maken we groepsgebaseerde reclame op Facebook (door Meta) via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensvergelijking die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen (zie hierboven), treedt Facebook (by Meta) op als onze verwerker.
Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook-pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook Pixel remarketing.
Via Facebook Pixel Conversions meten we uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en event tracking als u onze website hebt bereikt via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst inzake verwerking in opdracht van Facebook (by Meta).


7.5 Andere aanbieders van webanalyse- en online marketingservices .
Gebruik van Pinterest tag voor webanalyse en advertentiedoeleinden
Voor webanalyse en advertentiedoeleinden op Pinterest en websites van derden gebruiken we, wanneer u onze website bezoekt, technologie van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") automatisch door gegevens te verzamelen en te verwerken (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) en door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Uit de verzamelde gegevens worden gebruiksprofielen aangemaakt met pseudoniemen. Pinterest combineert deze gegevens met andere gegevens van uw Pinterest account en gebruikt deze om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. We hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken die zijn samengesteld op basis van Pinterest Tag. Op deze manier meten we uw latere gebruiksgedrag voor websiteanalyse en het bijhouden van gebeurtenissen als u op onze website terecht bent gekomen via een advertentie van Pinterest. De automatisch door Pinterest verzamelde gegevens worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Criteo
Via onze advertentiepartner Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo") adverteren wij voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een retargeting cookie ingesteld door Criteo of haar partners, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Criteo is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De gegevens die automatisch door Criteo worden verzameld (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door Criteo worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan de reclamepartners van Criteo.
Het gebruik van Criteo is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO). 
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld. 
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 
U kunt tracking met Criteo deactiveren via de volgende link: https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/
De van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Criteo kunt u vinden onder https://www.criteo.com/de/privacy/

BLUE
Via onze advertentiepartner BLUE DAWN MARKETING CONSULTING GROUP SL, C Santa Rita 1, Numeros 1 y 2 San Pedro de Alcantara, 29670, Malaga Spain („Blue“) adverteren wij voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een retargeting cookie ingesteld door BLUE of haar partners, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. BLUE is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De gegevens die automatisch door BLUE worden verzameld (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door BLUE worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan de reclamepartners van BLUE. 
Het gebruik van BLUE is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld. 
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 
Je kunt tracking met BLUE deactiveren via de volgende link: https://www.getblue.io/optout/
De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van BLUE zijn toegankelijk op https://www.getblue.io/gdpr/ en op https://www.getblue.io/privacy/en/

Moebel.de
Moebel.de (moebel.de Einrichten & Wohnen AG, Gertrudenstraße 3, 20095 Hamburg). Klik hier voor informatie over gegevensbescherming op: https://www.moebel.de/datenschutz. Deze trackingprocedure wordt gebruikt voor de correcte registratie en facturering van advertentiediensten van de bovengenoemde partners. Conversietrackingcookies slaan geen persoonlijke gegevens op, maar alleen de ID van de partnerwebsites die betrokken zijn bij de advertentiediensten, de omvang van de eventueel resulterende bestelling en het bestelnummer van het advertentiemedium waarop u hebt geklikt (banner, tekstlink of vergelijkbaar), die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De opslagperiode van de verzamelde informatie is niet beperkt. U kunt het gebruik van cookies van derden over het algemeen uitschakelen in uw browser of online uitschakelen bij de hier genoemde dienstverleners (opt-out). 

Mouseflow
Mouseflow is een webanalysetool die het gedrag van gebruikers op een website analyseert en de gebruikerservaring dienovereenkomstig optimaliseert. Onze diensten omvatten sessie replays/records, heatmaps, trechter- en formulieranalyse en feedbackcampagnes. Meer informatie over de verschillende functies vindt u hier. Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op Mouseflow servers in de Verenigde Staten, is Mouseflow ApS gecertificeerd volgens het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Wanneer u een website bezoekt die Mouseflow gebruikt, wordt deze informatie verzameld:
 • Klikken, muisbewegingen, zweven, scrollen
 • Browser
 • Apparaat (desktop/tablet/mobiel)
 • Taal
 • Besturingssysteem
 • Schermresolutie
 • Bezoekduur
 • Navigatie (URL's)
 • Pagina-inhoud (HTML)
 • ISP & locatie (stad, staat/regio, land)
 • Toetsaanslagen (alleen voor niet-EU/EEA betrokkenen in niet-EU/EEA accounts en nooit voor wachtwoorden, nummers of uitgesloten velden.
 • Referrer URL
 • Type bezoeker (eerste bezoeker/terugkerende bezoeker) 
  Individuele tags of variabelen
 • Individuele tags of variabelen

De gegevens worden 1-12 maanden bewaard, afhankelijk van het specifieke plan van de klant.
Het gebruik van Mouseflow is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
U kunt het volgen met Mouseflow uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://mouseflow.de/opt-out/. Het privacybeleid van Mouseflow is te vinden op https://mouseflow.de/privacy/. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel met werking voor de toekomst.

CND MOTION MEDIA
Om de effecten van onze tv-spots op onze websites te meten, maken we gebruik van Motion Media Analytics van CND (CND Motion Media GmbH, Holzstr. 2, 80469 München). Hiervoor hebben we het CND-trackingscript in onze webpagina's geïmplementeerd. De dienst gebruikt technisch noodzakelijke sessiecookies om het oproepen van pagina's te registreren. Alleen als u toestemming geeft, wordt er een extra cookie geplaatst, die na een week wordt verwijderd. Als onderdeel van de verzameling worden bezoekersgebeurtenissen geregistreerd voor puur statistische doeleinden. IP-adressen en e-mailadressen worden geanonimiseerd. Tijdens het gebruik van onze pagina's verzamelt de CND geen persoonlijke gegevens. De dienstverlener kan daarom geen conclusies trekken over individuele huishoudens of personen. Wij hebben met CND een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. De rechtsgrondslag voor het gebruik van CND is art. 6 lid 1 lit.f DSGVO en art. 6 lid 1 lit. a DSGVO voor de aanvullende cookie na toestemming. Meer informatie over de dienstverlener vindt u op: www.cnd-motionmedia.de.

Findologic
Findologic (FINDOLOGIC GmbH, Jakob-Haringer-Straße 5a, A-5020 Salzburg) is een softwarebedrijf dat actief is op het gebied van online winkelen. Het platform dat Findologic biedt, bevat functies zoals een zoekfunctie, gepersonaliseerde aanbevelingen voor gebruikers en een winkelassistent genaamd "L.i.S.A.", die is gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Daarnaast biedt het bedrijf ondersteuningsservices voor zijn eigen producten, waarover je gedetailleerde informatie kunt vinden op de website van de aanbieder.
Voor dit doel verzamelt de dienstverlener informatie, zoals gebruikers- of sessie-ID's, in geanonimiseerde vorm.
Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO en op basis van ons legitieme belang om een zoekfunctie voor artikelen te bieden zodat onze producten gemakkelijker te vinden zijn in de winkel.
Het toepasselijke privacybeleid van Findologic is te vinden op https://www.findologic.com/datenschutz/.

geoPlugin
Wij maken gebruik van de onderstaande technologieën van MaxMind Inc, 51 Pleasant Street #1020, Malden, MA 02148. De internettechnologie van IP-geolocatie en omgekeerde IP-geocodering wordt gebruikt om de aanvragen van uw websitebezoekers te identificeren en ze wereldwijd te lokaliseren naar de exacte stad waar ze zich bevinden op basis van hun IP-adres. Door gebruik te maken van geoPlugin wordt de locatie-informatie van uw bezoekers in anonieme vorm verkregen, waardoor wij geolocatie-inhoud kunnen aanbieden die bijzonder relevant is voor hun geografische locatie.
Het gebruik van geoPlugin is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Meer informatie vindt u op:  https://www.geoplugin.com/privacy evenals op:  https://www.maxmind.com/en/privacy-policy
Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit heeft vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden: VS. 
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Certificering is beschikbaar.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Mediavine
We gebruiken de hieronder vermelde beschreven technologieën van Magnite Inc, 1250 Broadway, 15th Floor, New York, NY 10001, VS om relevante inhoud en advertenties aan onze bezoekers te presenteren. Bij het bezoeken van onze website wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht met de provider door middel van een pixel. Tijdens deze verbinding worden apparaatgegevens zoals browsertype, besturingssysteem en taal doorgegeven. Daarnaast wordt uw IP-adres geregistreerd.
Het gebruik van Mediavine is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar.

Affiliate partnerprogramma's
Adtraction Deutschland GmbH

Affiliate programma:
De controller heeft onderdelen van Adtraction in deze website geïntegreerd. Adtraction is een Duits affiliatenetwerk dat affiliate marketing aanbiedt. De beheermaatschappij van Adtraction is Adtraction Deutschland GmbH, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland. Adtraction plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het bestelnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliatenetwerk, d.w.z. Adtraction. Retargetingprogramma:
Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch een retargeting cookie geplaatst door Adtraction of haar partners, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Adtraction is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De gegevens die automatisch door Adtraction worden verzameld (IP-nummer, datum en tijd van het verzoek, tijdzone, welke website is geladen, toegangsstatus / HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens, website die is gebruikt om de bezoeker te laden, browser, besturingssysteem, browsersysteem en taalinstellingen) kunnen door Adtraction worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan reclamepartners van Adtraction.
Het volgende is van toepassing op affiliate- & retargetingprogramma's: De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Adtraction een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Adtraction geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Het gebruik van Adtraction is gebaseerd op ons legitieme belang bij een statistische evaluatie en het efficiënte gebruik van onze website en het feit dat uw legitieme belangen niet worden overruled, Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

AWIN AG 
Affiliate-programma:
De controller heeft onderdelen van AWIN in deze website geïntegreerd. AWIN is een Duits affiliatenetwerk dat affiliate marketing aanbiedt. De werkmaatschappij van AWIN is AWIN AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn, Duitsland. AWIN plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het bestelnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliatenetwerk, d.w.z. AWIN.
Retargetingprogramma:
Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch een retargeting cookie geplaatst door AWIN of haar partners, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. AWIN is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De gegevens die automatisch door AWIN worden verzameld (IP-nummer, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door AWIN worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan reclamepartners van AWIN. 
Voor affiliate- & retargetingprogramma's geldt: De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou AWIN ook verhinderen een cookie te plaatsen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door AWIN geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Het gebruik van AWIN is gebaseerd op ons legitieme belang bij een statistische evaluatie en het efficiënte gebruik van onze website en het feit dat uw legitieme belangen niet worden overruled, art. 6 lid 1 lit.f DSGVO. 
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld. 
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. 

Firstlead GmbH
Filiaalprogramma:
De controller heeft onderdelen van ADCELL in deze website geïntegreerd. ADCELL is een Duits affiliatenetwerk dat affiliate marketing aanbiedt. De beheermaatschappij van ADCELL is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn, Duitsland. ADCELL plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het bestelnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. ADCELL.
Retargetingprogramma:
Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch een retargeting cookie geplaatst door ADCELL of haar partners, die op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Wij bepalen de parameters van de respectievelijke reclamecampagne. ADCELL is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijv. de beslissing over de plaatsing van de afzonderlijke advertenties). De gegevens die automatisch door ADCELL worden verzameld (IP-nummer, naam en URL van het opgehaalde bestand, datum en tijd van het ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen (HTTP-responscode), browsertype en -versie, besturingssysteem, referrer-URL, websites die het systeem van de gebruiker heeft bezocht via onze website) kunnen door ADCELL worden samengevoegd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan advertentiepartners van ADCELL.
Het volgende is van toepassing op het Affiliate & Retargeting Programma:
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zal ook voorkomen dat ADCELL een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door ADCELL geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Het gebruik van ADCELL is gebaseerd op ons legitieme belang bij een statistische evaluatie en het efficiënte gebruik van onze website en het feit dat uw legitieme belangen niet worden overruled, Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH
Om een voucheraanbieding te selecteren die op dat moment voor u interessant is, sturen wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 sub c DSGVO). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor de beveiliging van gegevens en meestal na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Bovendien geven wij het bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm door aan Sovendus voor factureringsdoeleinden (art. 6 lid 1 letter f DSGVO). Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, er geen reclame wordt gemaakt tegen uw e-mailadres en u alleen in dit geval op de weergegeven voucherbanner klikt, geven wij uw titel, naam en e-mailadres in gecodeerde vorm door aan Sovendus voor het opmaken van de voucher (art. 6 lid 1 letter b, f DSGVO). Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus verwijzen wij u naar de online privacyverklaringen op  www.sovendus.de/datenschutz of op  www.sovendus.at/datenschutz.

Vimeo video-plugin voor de integratie van inhoud van derde
Om inhoud van derden partijen te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplugin van Vimeo Inc, 330 West 34th Street, 5th Floor, New York 10011, VS ("Vimeo"), verzonden naar Vimeo en vervolgens verwerkt door Vimeo. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de video-plugin van Vimeo. Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, bezoektijd, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit gebruiksprofielen met pseudoniemen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Als u onze website bezoekt vanuit de EU, wordt uw IP-adres opgeslagen op een server in de EU om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk gewist voordat het verkeer wordt doorgestuurd naar andere servers van Google voor verwerking. Wij hebben geen invloed op of toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics.
Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Pingdom
Pingdom, software van SolarWinds, maakt deel uit van een reeks IT-monitoringsystemen van het bedrijf. Door de eenvoudige integratie is Pingdom bedoeld om de prestaties van websites te optimaliseren en digitaal webbeheer mogelijk te maken. Met realtime analyses verbetert Pingdom de gebruikerservaring op websites en kan er snel worden gereageerd op problemen die zich voordoen. Ook kunnen transacties, laadtijden en de beschikbaarheid van websites worden geanalyseerd. In geval van storingen kunnen meldingen via smartphones of per e-mail worden verzonden om problemen snel op te lossen. Daarnaast biedt Pingdom grafische weergaven van analyseresultaten om te helpen trends te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen.
Het gebruik van Pingdom is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Meer informatie vindt u op:  https://www.solarwinds.com/de/legal/privacy
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Certificering is beschikbaar.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

CXENSE
CXENSE, een software van Piano Software, Inc, Stuart Ashford, 111 S Independence Mall East, Suite 950, Philadelphia, PA 19106, die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van softwareoplossingen voor digitale mediabedrijven. Ze bieden producten en diensten waarmee uitgevers en mediabedrijven hun digitale inhoud te gelde kunnen maken, gebruikerservaringen kunnen personaliseren en hun publiek beter kunnen begrijpen. Ze bieden oplossingen voor paywalls, abonnementenbeheer, advertentiemogelijkheden en gegevensanalyse. Door hun software te implementeren kunnen mediabedrijven hun digitale platforms optimaliseren om inkomsten te verhogen en de betrokkenheid van gebruikers te verbeteren.
Het gebruik van CXENSE is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).
Meer informatie vindt u op:  https://piano.io/privacy-policy/
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Certificering is beschikbaar.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.


8. Integratie van de Trusted Shops vertrouwensbadge/andere widgets

Trusted Shops widgets zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.
Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken, die in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 S. 1 lit.f DSGVO prevaleren. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), waarmee wij op grond van artikel 26 DSGVO gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst conform art. 26 (2) DSGVO. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons en Trusted Shops AG kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten het beste contact opnemen met Trusted Shops via de contactmogelijkheden die zijn vermeld in de Informatie over gegevensbescherming. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de voor de verwerking verantwoordelijke van uw keuze. Uw vraag zal dan worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke voor de verwerking voor een antwoord, indien nodig.


8.1 Gegevensverwerking bij integratie van de vertrouwensbadge/andere widgets

De vertrouwensbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-aanbieder (content delivery network). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat beschikbaar is voor de VS hier. Dienstverleners uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie vindt u hier. Als dienstverleners die worden gebruikt niet zijn gecertificeerd volgens het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een passende garantie. Wanneer de vertrouwensbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.


8.2 Gegevensverwerking na afronding van bestelling

Na afronding van de bestelling worden de bestelgegevens (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en uw e-mailadres, dat wordt gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie, doorgegeven aan Trusted Shops. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit.f DSGVO. Dit dient om te controleren of u al bent aangemeld voor diensten van Trusted Shops en is daarom noodzakelijk voor de behartiging van onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen en die van Trusted Shops bij het leveren van de aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling conform art. 6 lid 1 zin 1 lit.f DSGVO. Indien dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats conform de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de diensten, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld om dit voor de eerste keer te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk.
Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, controle en registratie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit.f DSGVO om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, dat beschikbaar is voor de VS hier en voor Israël hier. Amerikaanse serviceproviders die worden gebruikt, zijn over het algemeen gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie vindt u hier. Wanneer dienstverleners worden gebruikt die niet zijn gecertificeerd volgens het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als passende garantie.


9. Sociale media
Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Youtube, Pinterest, LinkedIn, Xing

Voor zover u toestemming hebt gegeven aan de respectieve exploitant van sociale media in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waarvan gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de kennisgevingen over gegevensbescherming van de hieronder gekoppelde aanbieders. Als u in dit verband nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook (by Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (by Meta) fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights data) vindt u hier.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar. 
Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië en Mexico. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Twitter is een aanbieding van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten en daar opgeslagen.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Instagram (by Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd..., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt over het algemeen doorgestuurd naar en opgeslagen op een server die wordt beheerd door Meta Platforms, Inc. te 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram (door Meta) fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Meer informatie (informatie over Insights data) vindt hier.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of maken gebruik van servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Argentinië.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Een certificering is beschikbaar.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen: Australië, Hongkong, India, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand, Taiwan, Brazilië en Mexico. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De gegevens die Pinterest automatisch verzamelt over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest worden over het algemeen verzonden naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.
Onze dienstverleners bevinden zich en/of maken gebruik van servers in landen buiten de EU en de EER. Voor deze landen is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt gewoonlijk naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen.
Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: VS.
Er is een besluit van de Europese Commissie over een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS als basis voor doorgifte naar een derde land, voor zover de desbetreffende dienstverlener is gecertificeerd. Totdat onze dienstverleners zijn gecertificeerd, blijft de doorgifte van gegevens gebaseerd op deze basis: standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Xing is een aanbieding van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland.


10. Gegevensverwerking voor sollicitaties

U kunt bij ons solliciteren op vacatures via de formulieren op onze website. Het doel van de gegevensverzameling is de selectie van sollicitanten voor het mogelijk aangaan van een arbeidsverhouding. Om uw sollicitatie te verwerken, verzamelen we de door u verstrekte gegevens (meestal voor- en achternaam, e-mailadres, sollicitatiedocumenten zoals referenties en cv, datum van vroegst mogelijke start van de functie en salarisverwachtingen). De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw sollicitatiedocumenten is art. 6 lid 1 p. 1 lit. b en art. 88 lid 1 DSGVO in combinatie met art. 26 lid 1 p. 1 BDSG. Voor deze doeleinden geven we je persoonlijke gegevens door aan een dienstverlener op het gebied van sollicitantenbeheer (Ontavio GmbH, Hundemstraße 2, 57368 Lennestadt ("talentstorm")). Bovendien kunnen sollicitanten hun sollicitatie per e-mail naar ons sturen. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet versleuteld worden verzonden en dat sollicitanten er zelf voor moeten zorgen dat ze versleuteld zijn. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server en raden daarom aan om direct gebruik te maken van ons onlineformulier in onze personeelsadvertenties.
Na een niet-geslaagde sollicitatie bestaat de mogelijkheid om opgenomen te worden in onze talentenpool. Hiervoor sturen we je een uitnodiging per e-mail. Als er een soortgelijke of anderszins passende functie vrijkomt, kunnen we hierover contact met je opnemen. Toelating tot de talentpool is op vrijwillige basis.
Als u zich via de uitnodigingsmail aanmeldt voor de talentpool, worden uw bestaande sollicitatiegegevens (inclusief de documenten die u bij uw sollicitatie aan ons hebt verstrekt) opgenomen in de talentpool.
De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a DSGVO voor opname in de talentpool. U kunt deze toestemming voor opname in de talentenpool op elk gewenst moment intrekken met werking voor de toekomst. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar. Daarna worden uw documenten verwijderd. Klik hier voor meer informatie over gegevensbescherming bij talentstorm:https://www.talentstorm-bewerbermanagement.de/datenschutz Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Ontavio:https://www.ontavio.de/datenschutz/talentstorm


11. Contact opnemen en uw rechten

11.1 Uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:
 • Overeenkomstig art. 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd;
 • Overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover de verdere verwerking niet wettelijk verplicht is.
  voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  -  o m redenen van algemeen belang of
  noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
 • Volgens art. 18 DSGVO hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover
  de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of
  u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 van de DSGVO;
 • In overeenstemming met Art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;
 • In overeenstemming met art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf;

Recht van verzet
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in de context van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.
Dit is niet van toepassing als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.


11.2 Contactmogelijkheden

Functionaris voor gegevensbescherming:
4All-Group Inh. Martin Sailer-Arnold
Lärchenweg 5
91356 Kirchehrenbach
Duitsland
datenschutz@delife.eu 

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met:
DELIFE GmbH
Ehrlicherstraße 19
96237 Ebersdorf bij Coburg
Duitsland
datenschutz@delife.eu

REV016